January 13, 2020, Monday - Sankashti Chaturthi Time: 08:59 PM(Pune), January 28, 2020, Tuesday- Vinayaki Chaturthi- Ganesh Janma (Angarak Yog).


Annual Religious festivals

Occasion Date Celebrations
Ganeshotsav 13 September 2018 10 Days
???????? (??? ?????????) ?? ????? ???? ??? ?? ?????
???? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ???????-???
??????????? ?? ?????? ???? ?? ???????
???? ???? ??????? ?? ??????? ???? ???????? (?????????? ????????)
????????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ?????