10 Jan 2019, Thursday - Vinayaki Chatuthi , 24 Jan 2019, Thursday - Sankashti Chaturthi, Moon rising - 9:49 PM