1st August 2022, Monday – Vinayaki Chaturthi, 1st August 2022, Monday – Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Punyatithi, 2nd August 2022, Tuesday – Nag Panchami, 11th August 2022, Thursday – Raksha Bandhan, 15th August 2022, Monday – Sankashti Chaturthi; Moonrise at 09:40 PM (Pune), 15th August 2022, Monday – Independence Day, 19th August 2022, Friday – Janmashtami, 26th August 2022, Friday – Bail Pola, 31st August 2022, Wednesday – Ganesh Chaturthi (Ganesh Utsav)

The Live darshan of Dagdusheth Ganpati from the temple.

Abhishek Booking

social-initiative

Social Initiative by Dagdusheth Ganpati Trust

Jai ganesh Rugnaseva Abhiyan – Social Initiative