3rd Spet. 2023, Sunday - Sankashti Chaturthi; Moonrise at 09:19 PM (Pune), 7th Sept. 2023, Thursday - Dahi Handi, 14th Sept. 2023, Thursday - Bail Pola, 19th Sept. 2023, Tuesday - Vinayaki Chaturthi (Ganesh Utsav), 28th Sept. 2023, Thursday - Anant Chaturdashi (Ganesh Visarjan)