संस्थापक विश्वस्त - विश्वस्त-मंडळाचे आधारस्तंभ

'श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती विश्वस्त-मंडळा'च्या कार्याची धुरा अत्यंत सचोटीने आणि निष्ठेने पुढे नेत, एका आदर्श कार्यपद्धतीचा उत्तम पायंडा घालून देणारे, दूरदृष्टी असलेले विश्वस्त लाभले आहेत, हे या विश्वस्त-मंडळाचे भाग्य आहे.

श्री. तात्यासाहेब गोडसे

श्री. तात्यासाहेब गोडसे
अध्यक्ष

श्री.मामासाहेब रासने

श्री.मामासाहेब रासने
उपाध्यक्ष

श्री. शंकरराव सूर्यवंशी

श्री. शंकरराव सूर्यवंशी
कोषाध्यक्ष

श्री. काशीनाथ रासने

श्री. काशीनाथ रासने

विद्यमान विश्वस्त

श्री. माणिकराव चव्हाण

श्री. माणिकराव चव्हाण
अध्यक्ष

श्री. रामचंद्र परांजपे

श्री. रामचंद्र परांजपे

श्री. सुनील रासने

श्री. सुनील रासने
उपाध्यक्ष

श्री. महेश सूर्यवंशी

श्री. महेश सूर्यवंशी
कोषाध्यक्ष

श्री. हेमंत रासने

श्री. हेमंत रासने
सचिव

श्री. मुरलीधर लोंढे

श्री. मुरलीधर लोंढे
सहसचिव

श्री. अमोल केदारी

श्री. अमोल केदारी
सहसचिव

श्री. अक्षय गोडसे

श्री. अक्षय गोडसे
उत्सव प्रमुख

श्री. विजयकुमार वांबुरे

श्री. विजयकुमार वांबुरे
विश्वस्त

श्री. उत्तमराव गावडे

श्री. उत्तमराव गावडे
विश्वस्त

श्री. उल्हासराव काळोखे

श्री. उल्हासराव काळोखे
विश्वस्त

वॉलपेपर

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट गणेश आहवाल २०२३ ची PDF डाउनलोड करण्यासाठी

अहवाल   २०२३